Anna Hörjel

Att måla och skapa är en fantastisk resa i en ständig utveckling. Som kursledare inspirerar och handleder jag mina deltagare att hitta sitt eget konstnärliga uttryck och bredda sin kunskap i konstens grunder. Jag arbetar som konstnär, har målarkurser och tar olika konstnärliga och pedagogiska uppdrag.

Med min konst vill jag lyfta fram naturens små underverk, våra livsnödvändiga och oändligt vackra och spännande småkryp. I olika ytskikt och färgkombinationer, inspireras jag av växternas organiska former, där balansen finns i det osymmetriska. I kärleken till mitt måleri hittar jag mitt fokus, mitt inre och min andning.