Målarkurser i akvarell och akryl för vuxna

Jag har helgkurser och terminskurser dagtid och kvällstid i min ateljé och trädgård på Aspö. Varje termin har vi ett tema som jag utgår ifrån i de inledande övningarna. Det är en igångsättande övning som frigör kreativitet samtidigt som deltagarna utvecklar sina kunskaper i komposition, form och färgkänsla. Ibland är övningar individuella, ibland i samarbete. Efter övningen arbetar varje elev med det den vill själv, antingen utifrån det aktuella temat eller något eget.

Varje deltagare bestämmer själv vilket material som man vill arbeta i. Jag delar inte upp akryl- och akvarellmåleri då jag tror att man inte ska stänga dörrar för olika måleritekniker. Istället befruktar användandet av olika material varandra.

För mig är det inte heller hållbart att dela upp elever i nybörjare och fortsättare. Någon som är säker på pennan kanske är osäker i uttrycket vice versa. Jag är övertygad om att genom olikheter uppstår dynamiken som är viktig för att det kreativa ska komma igång. Därför påverkar alla varandra framåt i en utveckling med rätt handledning där jag strävar efter att alla känner sig trygga.

Jag handleder varje person individuellt och följer varje deltagares resa i sitt uttrycksätt och sitt konstnärliga språk. Vi tittar ofta på kända konstnärers verk och diskuterar klassisk, modern och nutida konst för att bredda kunskap, seende och förmågan att analysera konst.

Länk till kursprogram!